Varför jobbar vi med en blogg?

Varför jobbar vi med en blogg?

08jagarkunskap har skapats av en årskurs 2 och två pedagoger.

Det finns flera syften med att jobba via en blogg.

Ett av dessa syfte är att låta eleverna redovisa vad de lärt sig i olika ämnen på ett roligt sätt. Vi ska utgå från ett samhälle som eleverna byggt upp som heter Zcoolby, och via filmer redovisa det som eleverna lär sig. I t.ex. SO gör de intervjuer för att få reda på hur man utövar olika yrken. Det ger mycket repetition att först intervjua en person, sedan sammanfatta vad man fått för svar och efter det spela in det till en film som man visar sina klasskamrater och sedan även läsarna av bloggen. Repetition gör att informationen sätter sig bra.

Ett annat självklart syfte är att lära eleverna hur man beter sig på internet. Hur kommenterar man andras inlägg och varför kommenterar man just så? Vad får man lägga ut? Bilder? Källkritik, m.m.

Ett tredje syfte är att det ger meningsfullhet att eleverna får en mottagare till det de skriver, räknar eller tar reda på inom SO, NO eller andra ämnen. Kommentarerna som de får bidrar till att de får motivation till att leta ännu mer kunskap som de kan berätta om på deras blogg. Det är roligt och nyttigt att lära andra.

Denna webbplats är ett sätt att visa föräldrar och släkt vad eleverna lär sig i skolan och vad de gör, men genom att även utmana läsarna med lite frågor, problemlösning och kluringar önskar vi gärna att andra klasser besöker oss och förhoppningsvis både lär sig något och kan skicka tillbaka spännande tankar till klassen på uträkningar eller ny fakta på saker som vår klass börjat att undersöka.

Vårt upplägg och vår pedagogiska planering

Anledningen till att vi redovisar i små filmer är att vi i klassen såg på programmet Ylvania på Barnkanalen och kände att det vore roligt att redovisa våra kunskaper på ett liknande sätt. Eleverna kom med olika förslag på namn och när vi drog det vinnande bidraget så blev det Zcoolby. Skolan i Zcoolby skulle heta Den gyllene skolan. Det började med mycket pyssel av gubbar och annan rekvisita och startsträckan var ganska lång. Tanken är att vi utgår från skolan och berättar om vad vi lär oss i olika ämnen.

Vi pedagoger satte ihop den första lite längre filmen om världen Zcoolby ”Välkommen till Zcoolby” för att eleverna skulle få en uppfattning om vad vi jobbade mot när vi genomförde våra intervjuer. Detta för att få en känsla av sammanhang då de flesta inläggen ska utspela sig i denna värld.

Efter att inlägget ”Välkommen till Zcoolby” hade publicerats så började eleverna få göra egna inlägg. De första filmerna gjordes med assistans av pedagog men allt eftersom att de lärde sig film-appen ”Puppet pals” så började de skapa sina egna filmer som vi pedagoger sedan publicerade på bloggen.

De olika inläggen läggs ut på bloggen efter elevens godkännande och ska/kan efter kamratrespons och godkända kommentarer redigeras och förbättras.

Detta sätt att arbeta kan på många sätt kopplas till olika dela delar i läroplanen.

I syftesdelen för svenska i Lgr11 står det att eleverna genom undervisningen ”ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.” (Skolverket, 2011: 247). Detta får eleverna träna på när de t.ex. redovisar hur de tänker i en problemlösning i matematiken.

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.” (Skolverket, 2011: 247). Genom att eleverna får mottagare till det de skriver så blir det tydligt om deras formuleringar gör att läsare förstår.

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.” (Skolverket, 2011: 247). När eleverna läser och kommenterar varandras inlägg så lär de sig hur man kommenterar andras inlägg och varför kommenterar man just så?

I kunskapskravet i SO står det att eleven ska kunna ”ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.” (skolverket, 2011: 201). Detta får eleverna göra på vår blogg när de kommenterar och diskuterar varandras inlägg och de får även möjlighet att diskutera elevnära samhällsfrågor med andra läsare av bloggen.

Utöver dessa delar av läroplanen får vi in många andra delar i olika ämnen.

Upphovsrätt

Vi har beslutat att inte visa några ansikten på våra elever här på bloggen och därför har vi valt att låta dem presentera sig själva via sina självporträtt. De gubbar de har gjort får sedan representera dem i redovisningar.

När vi använder oss av andras bilder använder vi bilder licenserade under Creative Commons från Flickr. Flickr är en webbtjänst för uppladdning videofilmer och digitala bilder. På sidan ”google bilder”, under flikarna – avancerad bildsökning – användningsrättigheter, kan man välja bilder licenserade under Creative Commons.

Vi använder även egentagna foton eller egenproducerade bakgrunder till våra arbeten.

Våra egna bilder och filmer är licensierade under Creative Commons, läs mer om detta genom att trycka på länken i sidopanelen..

De appar vi har använt oss av är Chatter Pix och Puppet Pals.

Varför ska vi få pris?

Vi har hittat ett nytt sätt att motivera eleverna att söka ny kunskap, detta beror mycket på att det blir levande och meningsfullt med mottagare. Glädje hos elever känns alltid som en vinst!

Vi pedagoger känner att detta är ett väldigt bra sätt att dokumentera på och vi ser en möjlighet att se elevernas olika förmågor då de jobbar i sina fokusgrupper inför inläggen på bloggen. Det är ett väldigt roligt sätt att arbeta!

Referenser:

Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *